Detectie

Detectie of sorteren gebeurt op basis van een specifiek aangeleerde geur: tabak, papieren geld, truffels, koffie of gelijk welke geur van kruiden… enz..

U kan zich er al iets bij voorstellen? Het is een wereld op zich….De bagage op de luchthaven sorteren op basis van verdachte geuren (narcotica), vrachtwagens controleren op mensensmokkel, brandversnellers opsporen na brand,explosieven, geld detecteren, bepaalde bacteriën sorteren,truffels opsporen, bedwantsen lokaliseren, beverpopulaties in kaart brengen enz.. De mogelijkheden zijn enorm!!

De honden worden getraind in het lokaliseren en verwijzen van goederen en voorwerpen.

In Speurhondenschool ‘De Roopoorte’ beperken we ons tot de courante geuren en werken we (nog?) niet op narcotica, medische detectie , mensen, puin, reddingswerk of explosieven. We mikken eerder op de private enthousiasteling dan op de professional.

Belangrijk hierbij is dat niet het ruiken van de te detecteren lucht voor de hond de beloning wordt, maar de hond wordt aangeleerd dat hij voor het krijgen van de beloning de plaats met de hoogste geurconcentratie moet detecteren.Dit gebeurt stapsgewijs en op maat van uw hond en uzelf.

Zoals bij al onze lessen gebruiken we vooral beloningsgerichte leermethodes (OC & KC) en blijft elke vorm van correctie achterwege.

We kijken eerst naar het totaalbeeld van de hond, is het een actieve, passieve of akoestische verwijzer? Welke interactie is er als team? Welke beloningen kunnen van toepassing zijn enz..Waarna we beter kunnen bepalen welke geuren best voor u als team vooropgesteld worden. U kan zich voorstellen dat een gravende hond niet echt geschikt is om landmijnen op te sporen 😉

U zal versteld staan wat de mogelijkheden zijn en hoe u als team zal evolueren, uzelf tegen komen, terug slag verwerken, controle afgeven…

Lessen gebeuren in kleine groepen volgens enkele modules.

Initiatie tot het detecteren:

Geuren leren herkennen en discrimineren in geurbussen en andere recipiënten. Hier wordt de basis gelegd van jullie samenwerking als team, de opbouw van de aanleermomenten is hier key ! We werken vooral op het leren waarnemen van de signalen en de verschillende vormen van communicatie en lichaamstaal die je hond zal vertonen tijdens het detecteren. Ook het zoeken naar de plaats met hoogste concentratie komt aan bod.Meestal in kleine groepen en eigenlijk op maat van elk team. Afwisselend een stukje theorie, een zoekopdracht en na elke beurt een kort gesprek/evaluatie van je zoekopdracht. Veel lessen worden gefilmd om nadien beter en persoonlijk advies te kunnen geven. Om beurten gaan jullie aan de slag  terwijl de anderen observeren, je leert zoveel van het opvolgen van je collega’s! Mogelijks kan uw hond na een aantal lessen al de juiste geur tussen verschillende recipiënten  waarnemen.

De reeks van 3 instaplessen start op geregelde tijdstippen, meestal op woensdagavond vanaf 19u en kost € 95/ 3 lessen. Deze instapmomenten zijn verplicht te doorlopen om te kunnen doorstarten naar de groepslessen op woensdagavond.. Meer info kan u op onze blog op de site of op onze facebookpagina vinden. Check geregeld voor mogelijke aanpassingen qua data of aanvangsmomenten.

Na deze initiatie kan u naar de beginners groep (ook op woensdag) om dan in een ontspannen sfeer verder te bouwen aan deze bijzondere vorm van neuswerk.

Module 1:  Beginners

Groepsles op woensdagavond:na de instapmodule kan u hier terecht om na reservatie en bevestiging de lessen mee te volgen. We gaan in deze groep vooral werken op de toekomstige manier van verwijzen van de geurbron. Geregeld gaan we ook geurinprenting doen. Je hond komt beurtelings aan bod en rust in de wagen tijdens het werken van de andere teams, zo kan je ook mee kijken en leren bij de oefeningen van de andere teams! .

Module 2: Gevorderden

Verder uitbouwen van de verwijzingen op afstand, inprenting van de geuren… toevoegen van afleidingsgeuren, tijd, andere geurbronnen, verpakkingen, mensen..vapor detectie..enz… Constant bijscholen, specialiseren en upgraden van de kennis, opdrachten  van 45 min oud uitwerken. Incorporeren van andere omgevingen (loods, magazijn, rij mensen) troobleshooting.