Gedragsproblemen

Bij ongewenst of storend gedrag kan u gerust een afspraak maken om een gedragsconsult te reserveren.

Dit gebeurt in alle discretie, kan bij ons of bij u thuis naargelang soort of ernst van het probleem.

We starten met een  gesprek en vragenronde om de oorzaak van het probleem te achterhalen, hoe is het ontstaan? Welke triggers zetten het gedrag in gang…enz..

Daarna zoeken we naar de onderliggende motivatie, de redenen…Waarom vertoont uw hond dit gedrag?  Hoe schatten we zijn kansen op herstel in?

En dan pas werken we in samenspraak met u een strategie uit, een plan, een behandeling..  Kunnen we medische oorzaken uitsluiten of is er eerst onderzoek nodig? Welke oefeningen werken we eerst uit? Heeft uw hond nog voldoende rust en kansen om te herstellen? Wat met zijn stress niveau? Is er uiteindelijk doorverwijzing naar een dierenarts nodig om ondersteuning met medicatie te geven?

U ontvangt een verslag met bevindingen achteraf. Samen met uw dierenarts overlopen we graag even de strategie en opvolging.

Door een constante bijscholing bieden we u in elk geval  de meest  diervriendelijk manier  van werken aan. Meerdere congressen worden jaarlijks bijgewoond om de meest recente inzichten te verwerven.

Enkele jaren geleden werkte Wim de opleiding gedragsdeskundige af en ging hij al direct aan de slag in Gent met zijn praktijk ‘Dogmestica’, welke nu een stuk geïntegreerd zal worden in hondenschool ‘De Roopoorte’. De opgedane ervaring en leerrijke samenwerking met andere trainers werpen nu hun vruchten af. In hondenschool ‘De Roopoorte‘ zijn nu ook grotere buitenterreinen beschikbaar voor therapie methodes die wat meer afstand vragen.